NETAMİN

NETAMİN-AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

İlk dönemden itibaren her aşamada uygulanabilir.
Meyvenin büyüme ve olgunlaşma döneminde, özellikle sebzeler başta olmak
üzere her türlü bitkinin dengeli beslenmesini sağlar.
Meyve gelişimini artırır,vegetatif aksamı güçlendirir.
Toprağı biyolojik açıdan etkin hale getirir ve toprakta biyolojik etkinliği arttırır.
Organik madde içermesinden dolayı topraktan uygulandığı zaman humik
asitlerden daha etkilidir.

ORGANİK MADDE % 15

TOPLAM AZOT % 8

ÜRE AZOTU % 6,5

ORGANİK AZOT % 1.5