MET-CALBE

MET CALBE (KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ)

SUDA ÇÖZÜNÜR KALSİYUM OKSİT (CaO) % 12

SUDA ÇÖZÜNÜR BOR (B) % 0.5