E. ROOTHAS

E.ROOTHAS

Büyüme ve verim artışını teşvik eden "biyolojik olarak aktif" maddeler
bakımından zengin bir organik formülasyondur. Ürün içerisindeki doğal
maddeler, bitkinin negatif fizyolojik durumların üstesinden gelmesine ve stres,
ani sıcaklık değişimi gibi kötü hava koşulları, susuzluk gibi durumlara karşı
dirençli olmasına pozitif yönde yardımcı olur.
Fizyolojik ve kötü hava koşullarına karşı daha fazla direnç
Metabolik şoklara (ot ilaçları) karşı daha iyi bitkisel gelişim ve üretkenlik
Daha dengeli bitki gelişimi

Nihai verimde yüksek kalite ve miktar artışı
Toprağın organik madde miktarını arttırır
Makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır

ORGANİK MADDE % 40

ORGANİK KARBON % 10

TOPLAM AZOT % 1

POTASYUM OKSİT % 4