MET LİQUİD HUMUS

MET-LİQUİD HUMUS
(Leonardit Menşeli Sıvı Hümik + Fulvik Asit)
Katyon değişim kapasitesi,su tutma kapasitesi çok yüksektir.
Azot ve Potasyum alımını % 25, fosfor alımını 4 kat artırır.
Besin elementlerinin yarayışlılığını artırır.
Biyolojik aktivite artırır.Toprak kimyasını olumlu yönde
etkileyerek,verim ve karlılığı artırır.

Hem kazık kök,hem saçak kök gelişimini artırır.Fide
dikimlerinde bandırma yapılabilir.
Topraktaki tuz ve ağır metalleri tamponlar ve kılcal köklerin
zarar görmesini engeller.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Organik Madde % 12
Toplam Hümik + Fulvik Asit % 13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 3